Pravidlá hry

08.09.2017

Skupina hráčov sa rozdelí do dvoch skupín (červený a žltý). Každý tím štartuje z vopred určeného miesta. Vopred dohodnutým signálom sa hra odštartuje. Zasiahnutí hráči sa čo najrýchlejšie dostavia do bezpečnej zóny, kde si dajú očistiť zásahy. Víťazný tím sa po hre dostaví do bezpečnej zóny načerpať sily a doplniť strelivo pre nasledujúcu hru.

  1. Hlavné pravidlo - ochrannú masku musí mať každý hráč na hlave počas celej doby hrania, ako aj pri akejkoľvek manipulácii so značkovačom (zbraňou).
  2. Hra sa štartuje a ukončuje so zvukovým signálom (siréna). Po ukončení hry - druhý signál, hráči ukončia streľbu, zaistia značkovače a prídu do bezpečnej zóny, kde odložia zaistené značkovače a potom si môžu dať dole masku. Predčasne ukončujeme hru iba z bezpečnostných dôvodov. Časový limit na hru si určujete sami.
  3. Paintball sa hrá na zásah, t.j. ak hráč je zasiahnutý guličkou, z danej hry vypadáva. Platí zásah do každej časti tela a do vybavenia, ako aj zásah od spoluhráča. Hráč, ktorý je vyradený, dáva znamenie o tom že už nehrá, zdvihnutím ruky a presúva sa do bezpečnej zóny. Doporučujeme, aby hráč počas celej doby, keď odchádza z ihriska držal ruku nad hlavou a mieril značkovačom do zeme (aby ostatní hráči vedeli jednoznačne identifikovať, že daný hráč už nehrá). Maska je stále nasadená na hlave.
  4. Oprsky od budovy, stromov, kríkov a prekážok nie sú zásahy - hráč môže v hre pokračovať. Ak hráč počas hry minie všetko strelivo, môže si ďalšie požičať od živého spoluhráča. Vyradený hráči by nemali nijako ovplyvňovať hru - nesmú radiť, požičiavať značkovač ani guličky.
  5. Strelivo dopĺňame do zásobníkov medzi jednotlivými hrami. 
  6. Bezpečná zóna je v umiestnená pod úrovňou zeme. Guličky, kt. spadli na zem, sa nedávajú naspäť do zásobníkov, z dôvodu, že by mohli byť znečistené a značkovače by sa mohli zaseknúť.